Loại xe Bán tải

Các xe thuộc Loại xe Bán tải tại Hà Tĩnh

Nissan Navara

Khoảng giá: 699 triệu - 970 triệu

Toyota Hilux

Khoảng giá: 668 triệu - 999 triệu

Mazda BT 50

Khoảng giá: 584 triệu - 649 triệu

Mitsubishi Triton

Khoảng giá: 650 triệu - 905 triệu

Ford Ranger

Khoảng giá: 707 triệu - 979 triệu

Ford Ranger Raptor

Khoảng giá: 1 tỷ 299 triệu - 1 tỷ 299 triệu