Phân khúc Xe nhỏ hạng B+/C-

Danh sách xe Phân khúc Xe nhỏ hạng B+/C- tại Hà Tĩnh

MG HS

Khoảng giá: 699 triệu - 749 triệu

Toyota Corolla Cross

Khoảng giá: 755 triệu - 955 triệu

Mazda CX 30

Khoảng giá: 664 triệu - 704 triệu

Peugeot 2008

Khoảng giá: 789 triệu - 859 triệu

VinFast VF e34

Khoảng giá: 690 triệu - 690 triệu