Hãng xe MG

Hãng xe tiền thân Anh Quốc được một hãng xe Trung Quốc mua lại, hiện nay MG vẫn được phát triển và xây dựng các mẫu xe cho nhiều thị trường không riêng gì Trung Quốc. MG vẫn giữ được những chất riêng, nhưng sẽ đi sâu hơn vào mảng xe bình dân thay vì các mẫu xe đua, xe thể thao như trước đây.

Danh sách xe Hãng xe MG tại Hà Tĩnh

MG HS

Khoảng giá: 699 triệu - 749 triệu

MG RX5

Khoảng giá: 739 triệu - 829 triệu

MG 5

Khoảng giá: 523 triệu - 588 triệu

MG ZS

Khoảng giá: 538 triệu - 638 triệu