Bảng giá xe máy Honda 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh

Honda bước chân vào thị trường Việt Nam, công ty đã liên tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường – nơi xe máy là phương tiện chiếm gần 90% tại các thành phố lớn. Tính đến nay, Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy và 2 phân xưởng xe máy chuyên lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy. Cùng với sự phát triển của Hà Tĩnh. Xe máy vẫn đang chiếm 1 phần rất quan trọng và nhu cầu sở hữu xe máy đang rất cao. Trong bài viết này, Hà Tĩnh Xe cập nhật Bảng giá xe máy Honda 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh trong tháng này nhé.

Bảng giá xe máy Honda 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh

Bảng giá xe số Honda tại Hà Tĩnh

Giá xe máy HONDA WAVE BLADE 110 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA WAVE BLADE 110 - Bánh căm - Phanh cơ - Đen20.000.000 VNĐ
HONDA WAVE BLADE 110 - Bánh căm - Phanh cơ - Xanh đen20.000.000 VNĐ

Giá xe máy HONDA WAVE ALPHA 110 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA WAVE ALPHA 110 - 2022 - Đen mờ20.000.000 VNĐ
HONDA WAVE ALPHA 110 - 2022 - Đỏ19.500.000 VNĐ
HONDA WAVE ALPHA 110 - 2022 - Trắng19.500.000 VNĐ
HONDA WAVE ALPHA 110 - 2022 - Xanh19.500.000 VNĐ
HONDA WAVE ALPHA 110 - 2023 - Cổ điển - Vàng trắng20.500.000 VNĐ
HONDA WAVE ALPHA 110 - 2023 - Cổ điển - Xám trắng20.500.000 VNĐ

Giá xe HONDA WAVE RSX tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA WAVE RSX - Mâm - Xanh đen26.000.000 VNĐ
HONDA WAVE RSX - Phanh cơ - Đỏ đen22.500.000 VNĐ
HONDA WAVE RSX - Phanh đĩa - Đen vàng24.000.000 VNĐ
HONDA WAVE RSX - Mâm - Đỏ đen26.000.000 VNĐ
HONDA WAVE RSX - Mâm - Trắng đen26.000.000 VNĐ
HONDA WAVE RSX - 2024 - Thể thao - Đỏ đen bạc26.000.000 VNĐ

gia-xe-may-honda-ha-tinh

Giá xe máy HONDA FUTURE 125 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA FUTURE 125 - Cao cấp - Trắng đen36.500.000 VNĐ
HONDA FUTURE 125 - Đặc biệt - Đen34.500.000 VNĐ
HONDA FUTURE 125 - Đặc biệt - Xanh xám34.500.000 VNĐ
HONDA FUTURE 125 - Tiêu chuẩn - Xanh đen33.500.000 VNĐ
HONDA FUTURE 125 - Cao cấp - Đỏ đen35.200.000 VNĐ

Bảng giá xe tay ga Honda 2024 tại Hà Tĩnh

Các dòng xe máy Honda nhập khẩu

Giá xe HONDA VARIO 125 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA VARIO 125 - 2023 - 3S - Đen nhám41.500.000 VNĐ
HONDA VARIO 125 - 2023 - 3S - Trắng đen41.500.000 VNĐ
HONDA VARIO 125 - 2023 - 3S - Xanh đen41.500.000 VNĐ
HONDA VARIO 125 - 2023 - Không 3S - Đen bóng38.200.000 VNĐ
HONDA VARIO 125 - 2023 - Không 3S - Đỏ bóng38.200.000 VNĐ

Giá xe máy HONDA VARIO 160 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA VARIO 160 - 2022 - CBS - Đen bóng41.900.000 VNĐ
HONDA VARIO 160 - 2022 - CBS - Đen nhám41.900.000 VNĐ
HONDA VARIO 160 - 2022 - CBS - Đỏ nhám41.900.000 VNĐ

Giá xe máy HONDA PCX 160 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA PCX 160 - 2024 - ABS - Đen nhám84.000.000 VNĐ
HONDA PCX 160 - 2022 - ABS - Đỏ77.800.000 VNĐ
HONDA PCX 160 - 2024 - ABS - Trắng84.000.000 VNĐ
HONDA PCX 160 - 2024 - ABS -Xanh nhám84.000.000 VNĐ
HONDA PCX 160 - 2024 - ABS - Nâu85.000.000 VNĐ
HONDA PCX 160 - 2024 - ABS - Đỏ nhám78.900.000 VNĐ

Các dòng xe máy Honda sản xuất trong nước

Giá xe máy HONDA VISION tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA VISION - 2023 - Cao cấp - Đỏ nâu34.000.000 VNĐ
HONDA VISION - 2023 - Cao cấp - Trắng nâu34.000.000 VNĐ
HONDA VISION - 2023 - Đặc biệt - Xanh đen35.500.000 VNĐ
HONDA VISION - 2023 - Thể thao - Đen38.500.000 VNĐ
HONDA VISION - 2023 - Thể thao - Xám38.500.000 VNĐ
HONDA VISION - 2023 - Tiêu chuẩn - Đen32.500.000 VNĐ
HONDA VISION - 2023 - Cổ điển - Xanh đen bạc38.500.000 VNĐ
HONDA VISION - 2023 - Cổ điển - Vàng đen bạc38.500.000 VNĐ

gia-xe-may-honda-ha-tinh

Giá xe máy HONDA AIR BLADE 125 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA AIR BLADE 125 - 2022 - Đặc biệt - Đen vàng43.700.000 VNĐ
HONDA AIR BLADE 125 - 2022 - Tiêu chuẩn - Đỏ42.000.000 VNĐ
HONDA AIR BLADE 125 - 2022 - Tiêu chuẩn - Xanh42.000.000 VNĐ

Giá xe máy HONDA AIR BLADE 160 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA AIR BLADE 160 - 2022 - Đặc biệt - Xanh xám đen58.000.000 VNĐ
HONDA AIR BLADE 160 - 2022 - Tiêu chuẩn- Đen57.000.000 VNĐ
HONDA AIR BLADE 160 - 2022 - Tiêu chuẩn- Đỏ57.000.000 VNĐ
HONDA AIR BLADE 160 - 2022 - Tiêu chuẩn- Xanh57.000.000 VNĐ

Giá xe máy HONDA LEAD 125 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu Xe Giá xe tại Hà Tĩnh
HONDA LEAD 125 - Cao cấp - Xanh nâu40.900.000 VNĐ
HONDA LEAD 125 - Đặc biệt - Bạc43.500.000 VNĐ
HONDA LEAD 125 - Đặc biệt - Đen43.500.000 VNĐ
HONDA LEAD 125 - Cao cấp - Đỏ nâu40.900.000 VNĐ

gia-xe-may-honda-ha-tinh

Giá xe máy HONDA SH MODE tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu Xe Giá xe tại Hà Tĩnh
HONDA SH MODE - 2023 - Cao cấp Đỏ đen64.000.000 VNĐ
HONDA SH MODE - 2023 - Thể thao xám đen67.000.000 VNĐ
HONDA SH MODE - 2024 - Thể thao - Xám đen67.000.000 VNĐ
HONDA SH MODE - 2024 - Đặc biệt - Bạc đen67.500.000 VNĐ
HONDA SH MODE - 2024 - Cao cấp - Đỏ đen64.000.000 VNĐ
HONDA SH MODE - 2024 - Tiêu chuẩn - Trắng60.000.000 VNĐ
HONDA SH MODE - 2024 - Đặc biệt - Đen67.500.000 VNĐ

Giá xe máy HONDA SH 125 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA SH 125 - 2024 - Tiêu chuẩn - Trắng đen85.610.000 VNĐ
HONDA SH 125 - 2024 - Thể thao - Xám đen94.970.000 VNĐ

Giá xe máy HONDA SH 160 tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA SH 160 - 2023 - Cao cấp - Trắng nâu117.145.000 VNĐ
HONDA SH 160 - 2024 - Thể thao - Xám đen119.145.000 VNĐ

Bảng giá xe tay côn Honda tại Hà Tĩnh 

Giá xe máy HONDA WINNER X tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA WINNER X - 2020 - Tiêu chuẩn - Đen33.000.000 VNĐ
HONDA WINNER X - 2022 - Đặc biệt - Đen vàng38.500.000 VNĐ
HONDA WINNER X - 2020 - Tiêu chuẩn - Đỏ đen33.000.000 VNĐ
HONDA WINNER X - 2022 - Đặc biệt - Bạc đen xanh38.500.000 VNĐ
HONDA WINNER X - 2022 - HRC - Trắng đỏ mâm vàng38.500.000 VNĐ
HONDA WINNER X - 2022 - Tiêu chuẩn - Trắng35.500.000 VNĐ
HONDA WINNER X - 2022 - Tiêu chuẩn - Đỏ đen35.500.000 VNĐ
HONDA WINNER X - 2022 - Tiêu chuẩn - Đen bóng35.500.000 VNĐ
HONDA WINNER X - 2020 - Thể Thao - Đỏ đen33.000.000 VNĐ

Giá xe máy HONDA CB150X tại Hà Tĩnh

Phiên bản - Màu XeGiá xe tại Hà Tĩnh
HONDA CB150X - 2022 - Đen69.000.000 VNĐ
HONDA CB150X - 2022 - Đỏ69.000.000 VNĐ
HONDA CB150X - 2022 - Xanh69.000.000 VNĐ

Mua xe máy Honda trả góp 2024 tại Hà Tĩnh

Mua xe máy Honda trả góp 2024 tại Hà Tĩnh, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo các quy trình mới nhất như sau:

Bước 1: Tham khảo giá xe máy Honda trả góp.

Đầu tiên trước khi tiến hành mua xe Honda trả góp, khách hàng cần kiểm tra giá xe ra biển theo hộ khẩu người đứng tên xe. Sau đó tùy từng dòng xe mà khách hàng cần trả trước 20-30% giá xe để tiến hành trả góp.

Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ mua xe máy Honda trả góp

Để tiến hành thủ tục trả góp Honda khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau và mang đến cửa hàng Honda gần nhất:

Căn cước công dân gắn chíp / Passport (còn thời hạn sử dụng)
Hộ khẩu / Bằng lái

Bước 3: Làm hồ sơ trả góp xe máy Honda

Làm hồ sơ trả góp là giai đoạn công việc của nhân viên tài chính tiến hành làm hồ sơ, xét duyệt hồ sơ cho khách hàng.

Trong bước này, khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ về lãi suất, kỳ hạn trả góp, phương thức trả góp cùng các gói khuyến mãi,…

Bước 4: Kiểm tra và nhận xe máy

Bước cuối cùng sau khi hoàn tất hồ sơ trả góp, khách hàng sẽ được kiểm tra xe trực tiếp và mang xe về nhà ngay trong ngày.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Giá lăn bánh xe máy Honda Hà Tĩnh

Giá lăn bánh xe máy Honda tại Hà Tĩnh được tính như sau:

Sau khi mua xe tại đại lý, người tiêu dùng sẽ phải thanh toán các khoản thuế phí bắt buộc để lăn bánh như: Lệ phí trước bạ, Phí đăng ký biển số, Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Chi phí này sẽ khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn đăng ký.

Câu hỏi 2: Địa chỉ mua xe máy Honda tại Hà Tĩnh.

Quý khách hàng đang quan tâm về giá bán, khuyến mãi, quà tặng phụ kiện, trả góp… khi mua xe máy Honda tại Hà Tĩnh. Vui lòng liên hệ Hotline Đại Lý Hà Tĩnh: 086 575 6088 (Zalo) Để được tư vấn. Hoặc để lại Số điện thoại. Phòng bán hàng sẽ liên hệ lại ngay.

Xem nhiều

Taxi Bách Đại Dũng Hà Tĩnh
Toàn bộ xe đưa vào vận hành dịch vụ taxi Bách Đại Dũng có màu sơn trắng nguyên bản. Đây là thế hệ phương tiện 100% thuần điện, không phát thải, không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, thân thiện với môi trường.
Bảng giá xe máy Honda 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh
Bảng giá xe máy Honda 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh 
Trạm sạc Vinfast tại Hà Tĩnh Danh sách cập nhật mới nhất
Mạng lưới trạm sạc VinFast Hà Tĩnh được mở rộng quy mô, phủ khắp thành phố, mang đến sự thuận tiện cho người dùng. Đây là nỗ lực quan trọng trong tiến trình mang đến hệ sinh thái toàn diện, giúp xe điện đến gần hơn với khách hàng tại Hà Tĩnh
Giá xe Honda Vision tại Hà Tĩnh | Đại lý Hà Tĩnh
Honda Vision tại Hà Tĩnh – Giá xe Honda Vision tại Hà Tĩnh mới nhất. Đánh giá, TSKT, Khuyến mãi tại Đại lý xe máy Honda Hà Tĩnh. Đây là những thông tin được đa số người dùng quan tâm trước khi Quyết định mua xe.
Bảng giá Xe đạp điện 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh
Xe đạp điện Aima có thiết kế nhỏ gọn, thiết kế năng động, thể thao dễ điều khiển với trọng tâm thấp đem lại cảm giác lái đầm chắc.
Chia sẻ: