Bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh: Quy định, quyền lợi, giá bán

Bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh được nhắc đến rất nhiều trong đời sống hàng ngày nhưng không phải người nào sử dụng xe máy cũng nắm rõ các vấn đề xung quanh loại bảo hiểm này. Cùng Hà Tĩnh Xe tìm hiểu chi tiết những thông tin quan trọng về bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh.

Bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh là gì?

[Theo Trang Luật Việt Nam] Bảo hiểm xe máy là tên thường dùng để chỉ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là một trong những loại giấy tờ mà người điều khiển phương tiện bắt buộc phải mang theo khi tham gia giao thông theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ.

Đối chiếu với khoản 1 Điều 10 Nghị định 67/2023/NĐ-CP, bảo hiểm xe máy được thể hiện thông qua giấy chứng nhận bảo hiểm. Đây là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự giữa chủ xe với doanh nghiệp bảo hiểm.

Mỗi xe được cấp 01 giấy chứng nhận bảo hiểm (có thể dưới dạng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử) nếu bị mất phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại giấy này.

bao-hiem-xe-may-ha-tinh

Các loại bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh hiện nay

Bảo hiểm xe máy bắt buộc (Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy)

Đối tượng áp dụng

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

- Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

- Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Quyền lợi bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

1. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 100.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

 2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe

Đối tượng áp dụng

Là lái xe và những người ngững nên xe có tham gia bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm.

1.Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể, các doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo quy định sau:

a. Số tiền bảo hiểm từ 50 triệu đồng trở xuống: các doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm được quy định trong Bảng tỷ lệ thương tật do các doanh nghiệp bảo hiểm ban hành.

b. Số tiền bảo hiểm trên 50 triệu đồng:

- Đối với thương tật vĩnh viễn: các doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật nêu trên.

- Đối với thương tật tạm thời: các doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo chi phí y tế thực tế, hợp lý và chi phí bồi dưỡng bằng 0,1% x số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chi trả không vượt quá tỷ lệ phần trăm thương tật trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật nêu trên.

Bảo hiểm vật chất xe máy

Đối tượng bảo hiểm  

Bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng đồng thời các điều kiện sau.

Xe mô tô - xe gắn máy có đăng ký hợp lệ theo quy định của Pháp luật hoặc chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định nhưng có hợp đồng/Hóa đơn mua bán.

Xe mô tô - xe gắn máy tại thời điểm tham gia bảo hiểm có giá trị không thấp hơn 10 triệu đồng, thời gian sử dụng không quá 06 năm.

Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm

Các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho chủ xe những tổn thất, thiệt hại vật chất của xe do các nguyên nhân sau đây:

Cháy, nổ: chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm.

Mất cắp tại các điểm trông giữ xe theo quy định: chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm.

Mất cắp tại Nhà, nơi cư trú; Bị cướp: chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 80% số tiền bảo hiểm.Các trường hợp không được bảo hiểm xe máy/ô tô bắt buộc bồi thường

Các trường hợp không được bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh bồi thường

- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

- Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

- Người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

- Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

- Thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.

(Khoản 2 Điều 7 Nghị định 67/2023/NĐ-CP)

Trường hợp bồi thường bảo hiểm xe máy không cần gọi cảnh sát giao thông

Theo quy định Nghị định 67/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 6.9.2023:

Khi tai nạn xảy ra, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải có trách nhiệm:

Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm vào đường dây nóng để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn.

Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung cấp.

Không có bảo hiểm xe máy bị phạt thế nào?

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực thì sẽ bị phạt tiền từ tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Mua bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh giá bao nhiêu?

Giá bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh bắt buộc dao động từ 55.000 - 66.000 đồng/năm tùy vào loại phương tiện:

Xe máy điện: 60.500 đồng / năm (đã bao gồm VAT)

Xe máy dưới 50 phân khối (dưới 50 cc): 60.500 đồng / năm (đã bao gồm VAT)

Xe máy (mô tô) trên 50cc: 66.000 đồng / năm (đã bao gồm VAT)

Xe phân khối lớn (trên 175cc), xe mô tô 3 bánh, các loại xe khác: 319.000 đồng / năm (đã bao gồm VAT)

Giấy tờ cần thiết khi mua hiểm xe máy Hà Tĩnh

Đối với xe máy, thủ tục sẽ rất đơn giản bạn chỉ cần chuẩn bị: Giấy đăng ký xe (cà vẹt xe) và Căn cước công dân.

Đối với ô tô, thủ tục sẽ phức tạp hơn một chút do đây là loại xe có giá trị cao. Bạn sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

- Giấy đăng ký xe.

- Đăng kiểm.

- Hóa đơn mua bán xe ô tô (trong trường hợp xe mới chưa có giấy đăng ký xe ô tô).

- Giấy tờ giám định xe, xác định giá trị của chiếc xe ô tô trước khi cấp đơn bảo hiểm (áp dụng với xe mua bảo hiểm lần đầu hoặc không tái tục bảo hiểm liên tục).

Mua bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh ở đâu chuẩn và uy tín nhất?

Tại Hà Tĩnh hiện nay có khá nhiều đơn vị bán bảo hiểm xe máy bắt buộc trên thị trường như Bảo hiểm Quân đội MIC, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm BIC, Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm PTI thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện, Bảo hiểm BSH

Hoặc chủ phương tiện có thể đến những địa chỉ sau để mua bảo hiểm xe máy đạt chuẩn như:

Trụ sở công ty bảo hiểm ở gần nơi sống nhất

Đại lý phân phối bảo hiểm

Cây xăng

Ngân hàng

Bên cạnh đó, mọi người có thể mua bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh bắt buộc qua Online tại các ứng dụng uy tín như là Momo, mua qua các app ngân hàng hoặc các ứng dụng bán bảo hiểm trung gian. Cách này đỡ mất thời gian của bạn hơn vì bạn không cần tìm đến địa điểm bán bảo hiểm mà vẫn được nhận bảo hiểm tận tay.

Cách tốt nhất để mua bảo hiểm chất lượng, nhanh chóng, tiết kiệm và thuận tiện nhất đó chính là lựa chọn công ty bảo hiểm xe máy uy tín, đáng tin cậy trên thị trường hoặc liên hệ tới Hotline bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh: 086 575 6088 để được tư vấn chi tiết

Kết luận

Mua bảo hiểm xe máy Hà Tĩnh là một biện pháp quan trọng để bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Nó cũng giúp bạn tuân thủ pháp luật và giảm thiểu tác động tài chính trong trường hợp xảy ra sự cố.

Xem nhiều

Taxi Bách Đại Dũng Hà Tĩnh
Toàn bộ xe đưa vào vận hành dịch vụ taxi Bách Đại Dũng có màu sơn trắng nguyên bản. Đây là thế hệ phương tiện 100% thuần điện, không phát thải, không mùi xăng dầu, không tiếng ồn động cơ, thân thiện với môi trường.
Bảng giá xe máy Honda 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh
Bảng giá xe máy Honda 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh 
Trạm sạc Vinfast tại Hà Tĩnh Danh sách cập nhật mới nhất
Mạng lưới trạm sạc VinFast Hà Tĩnh được mở rộng quy mô, phủ khắp thành phố, mang đến sự thuận tiện cho người dùng. Đây là nỗ lực quan trọng trong tiến trình mang đến hệ sinh thái toàn diện, giúp xe điện đến gần hơn với khách hàng tại Hà Tĩnh
Giá xe Honda Vision tại Hà Tĩnh | Đại lý Hà Tĩnh
Honda Vision tại Hà Tĩnh – Giá xe Honda Vision tại Hà Tĩnh mới nhất. Đánh giá, TSKT, Khuyến mãi tại Đại lý xe máy Honda Hà Tĩnh. Đây là những thông tin được đa số người dùng quan tâm trước khi Quyết định mua xe.
Bảng giá Xe đạp điện 2024 mới nhất tại Hà Tĩnh
Xe đạp điện Aima có thiết kế nhỏ gọn, thiết kế năng động, thể thao dễ điều khiển với trọng tâm thấp đem lại cảm giác lái đầm chắc.
Chia sẻ: